TRÉNING

FLEXIBILITY

A MOBILITY

fyzioterapia v skupine

dobrá mobilita je v rámci takmer všetkých športov kľúčová oblasť a je nevyhnutná aj v bežnom živote.

wing gym žilina

Jej zvýšenie a udržanie je dôležité pre vykonávanie plného rozsahu pohybu v kĺboch a tým pre prevenciu bolestí a zranení kĺbov, šliach a väzov, ale aj pre zlepšenie celkovej kvality života. Aj keď určité typy pohybov alebo cviky môžete vykonávať, neznamená to ešte, že ich vykonávate efektívne a správne.

V prípade skrátenia určitých svalových skupín alebo zhoršenej pohyblivosti kĺbov, jednotlivé pohyby strácajú efektívnosť, výsledný výkon nie je optimálny, dochádza k preťaženiu a svalovej dysbalancii, urýchľuje sa vznik degeneratívnych zmien na kĺboch a zvyšuje sa riziko bolestí chrbtice a zranení.

wing gym žilina
wing gym žilina

Tréning  je zameraný na zlepšenie pohyblivosti celého tela, zlepšenie držania tela, na prevenciu a liečbu bolestí krčnej a driekovej chrbtice a na nácvik správneho dýchania.

Pri cvičení využijeme strečingové cvičenia, jogové pozície a špeciálne kinezioterapuetické cviky.

Pri správne vykonávaných cvičeniach na rozvoj flexibility a mobility môžeme okrem lepšej ohybnosti získať viaceré výhody. Je to napríklad:

  • zvýšená telesná zdatnosť
  • zvýšená schopnosť učiť sa a vykonávať kontrolované pohyby
  • zvýšenie mentálneho a duševného  uvoľnenia (relaxácie)
  • posilnenie rozvoja uvedomovania si vlastného tela
  • zníženie rizika poranenia kĺbov, šliach a väzov
  • zníženie svalovej bolesti
  • zníženie svalového napätia (tuhosti)
  • zvýšenie pružnosti
  • zvýšenie schopnosti vyvinúť maximálnu silu prostredníctvom väčšieho rozsahu pohybu
  • vzpriamené a správne držanie tela.
wing gym žilina

Rozpis tréningov Flexibility a Mobility nájdeš v sekcii rozvrh a cenu za tréning v sekcii cenník.